Praktiske opplysningar Esefjorden Rundt

Båtskyss og parkering

Pendelbåtar mellom Holmen(sentrum) og Tjugum (startområde) kl. 09.00-17.00. Båttransporten vert avslutte kl 17.00.

Billettpris:
Vaksne: 50kr.
Barn aleine under 15år: 30kr.
Familie: 100 kr (foreldre + born).

Parkering: I målområdet (Balehaugen), i sentrum, ved Tjugum kyrkje og ved Bygdahuset (følg Lærargata ca. 300 meter frå sentum).

KonkurransePåmelding Esefjorden Rundt 2023 - konkurranseÅrsklasser konkurranse


Kvinner/menn 12-14, 15-16, 17-18, 19-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+

Påmeldinga opnar 20. mars frå kl.00:00 og er open til 30. april kl. 23:59.
Etterpåmelding 1. mai til kl. 12.00. (ekstra + kr. 100,-)

Påmelding stafettlag opnar 20. mars kl. 00:00 og er open til 20.april kl. 23.59.


Stafett


Vi har gleda av å invitere idretttslag og bedrifter til stafett.
Det er tre etappar
1. etappe: Frå start - Tjugum til Esebotn 3,3 km
2. etappe: Frå Esebotn til XL-bygg (Ytre Ese) 2,8 km
3. etappe: Frå XL-bygg (Ytre Ese) til mål Balahaugen 2,3 km
Idrettslaget/bedrifta kan melde på kvinnelag, herrelag eller blanda lag.

kr. 500 kr. per. stafettlag

NB! Påmeldingsfrist stafett: seinast onsdag 20. april

NB. Starttidspunkt individuell konkurranse og stafett 1. mai kl. 13.30 ved Tjugum kyrkje


Startnummer ved Tjugum kyrkje - må hentast innan kl. 13.00 løpsdagen.

Startpengar individuell konkurranse og stafett


kr. 200,- unge til og med 22 år med heilårslisens
kr. 230,- unge til og med 22 år med eingongslisens (kr. 30)
kr. 400,- vaksne over 23 år med heilårslisens
kr. 440,- vaksne over 23 år med eingongslisens (kr. 40)
kr. 100,- i tillegg ved etterpåmelding løpsdagen, dvs. 1. mai

NB! Påmeldingsfrist individuell konkurrasne seinast 1. mai kl. 12.00

All påmelding og betaling ved konkurranse (stafett og individuelt) skjer gjennom EQ Timing.

Det er krav om lisens frå det året ein fyller 13 år til og med det året ein fyller 80, for å delta i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubbar.

Premiar individuell konkurranse og stafett


Kr. 500,- klassevinnar
Kr. 1000,- beste herre og kvinne
Kr. 3000,- ny løyperekord herre eller kvinne
Stafett:Til beste dame og herrelag i kvar klasse og vandrepokal i begge klassane.

Premieutdeling konkurranse


I målområdet etter løpet ca. kl. 15.00.

Løyperekordar


  • Kvinner: Annie Bersagel, Tjalve, 29.08 (2008)

  • Menn: Marius Vedvik, Gaular IL, 24.29 (2015)
Resultat Esefjorden Rundt 2022 på tidResultat Esefjorden Rundt 2019 på tidTrim

Påmelding og start trim


Holmen eller ved Tjugum kyrkje kl. 09.30-13.00.
NB ! i år er startar konkurranse på tid kl. 13.30.

Betaling trim


Ved påmelding i Holmen eller ved Tjugum kyrkje
kr. 200,- vaksen over 18 år
kr. 100,- under 18 år
kr. 400,- familie (føresette med born under 18 år)

Vipps både i Holmen og i Tjugum.
Beltalingskort berre i Tjugum.

Spørjekonkurranse


Det er spørjekonkurrranse for heile familien med spørsmål tilpassa alder/klasse: 0-5 år, 1.-4.kl., 5.-10 kl.,16 år og eldre. Spørsmåla er plassert på fire postar rundt fjorden. Tre premiar i kvar klasse.

Hjelpemiddel


Dei minste, til og med 2. klasse, kan bruke sykkel, sparkesykkel eller rulleskøyter når dei er i lag med ein vaksen. Hugs hjelm og vis omsyn.

Premiering trim


I målområdet etter løpet ca. kl. 15.00.
1. gongs deltaking får medalje.
Fine uttrekkekspremiar på startnummer, m.a. gåvekort, gåvepremiar og sykkel.

Garderobar

Idrettshallen på Kreklingen (skuleområdet)

Langtidspremiering

Premiering for 1., 5., 10., 20., 30. og 40. gongs deltaking skjer i målområdet.

Premiar skuleklassar

Premiering av skuleklassar med prosentvis høgast deltaking i barne- og ungdomsskulen.