Praktiske opplysningar Esefjorden Rundt

Båtskyss og parkering

Pendelbåtar mellom Holmen(sentrum) og Tjugum (startområde) kl. 09.00-17.00. Båttransporten vert avslutte kl 17.00.

Billettpris:
Vaksne: 50kr.
Barn aleine under 15år: 30kr.
Familie: 100 kr (foreldre + born).

Parkering: I målområdet (Balehaugen), i sentrum, ved Tjugum kyrkje og ved Bygdahuset (følg Lærargata ca. 300 meter frå sentum).

Konkurranse


Resultat konkurranse


Esefjorden Rundt 2023 på tid


Esefjorden Rundt 2022 på tid


Esefjorden Rundt 2019 på tidLøyperekordar individuell konkurranse


 • Kvinner: Eli Anne Dvergsdal, Fana IL/Dynafit 28.48.7 (2023)

 • Menn: Marius Vedvik, Gaular IL, 24.29 (2015)

 • Årsklasser konkurranse


  Kvinner/menn 12-14, 15-16, 17-18, 19-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+

  Stafett


  To klassar: Idretttslag og bedrift.
  Tre etappar
  1. etappe: Frå start - Tjugum til Esebotn 3,3 km
  2. etappe: Frå Esebotn til XL-bygg (Ytre Ese) 2,8 km
  3. etappe: Frå XL-bygg (Ytre Ese) til mål Balahaugen 2,3 km

  Startpengar individuell konkurranse og stafett


  kr. 200,- unge til og med 22 år med heilårslisens
  kr. 230,- unge til og med 22 år med eingongslisens (kr. 30)
  kr. 400,- vaksne over 23 år med heilårslisens
  kr. 440,- vaksne over 23 år med eingongslisens (kr. 40)
  kr. 100,- i tillegg ved etterpåmelding løpsdagen, dvs. 1. mai
  kr. 500 kr. per. stafettlag

  All påmelding og betaling ved konkurranse (stafett og individuelt) skjer gjennom EQ Timing.

  Lisens konkurranse


  Det er krav om lisens frå det året ein fyller 13 år til og med det året ein fyller 80, for å delta i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubbar.

  Premiar individuell konkurranse og stafett


  Kr. 500,- klassevinnar
  Kr. 1000,- beste herre og kvinne
  Kr. 3000,- ny løyperekord herre eller kvinne
  Til beste stafettlag er det vandrepokal i kvar av klassane.

  Premieutdeling konkurranse


  I målområdet etter løpet.

Trim

Påmelding og start trim


Holmen eller ved Tjugum kyrkje kl. 09.30-13.00.
NB ! i år er startar konkurranse på tid kl. 13.30.

Betaling trim


Ved påmelding i Holmen eller ved Tjugum kyrkje
kr. 200,- vaksen over 18 år
kr. 100,- under 18 år
kr. 400,- familie (føresette med born under 18 år)

Vipps både i Holmen og i Tjugum.
Beltalingskort berre i Tjugum.

Spørjekonkurranse


Det er spørjekonkurrranse for heile familien med spørsmål tilpassa alder/klasse: 0-5 år, 1.-4.kl., 5.-10 kl.,16 år og eldre. Spørsmåla er plassert på fire postar rundt fjorden. Tre premiar i kvar klasse.

Hjelpemiddel


Dei minste, til og med 2. klasse, kan bruke sykkel, sparkesykkel eller rulleskøyter når dei er i lag med ein vaksen. Hugs hjelm og vis omsyn.

Premiering trim


I målområdet etter løpet ca. kl. 15.00.
1. gongs deltaking får medalje.
Fine uttrekkekspremiar på startnummer, m.a. gåvekort, gåvepremiar og sykkel.

Garderobar

Idrettshallen på Kreklingen (skuleområdet)

Langtidspremiering

Premiering for 1., 5., 10., 20., 30. og 40. gongs deltaking skjer i målområdet.

Premiar skuleklassar

Premiering av skuleklassar med prosentvis høgast deltaking i barne- og ungdomsskulen.