Praktiske opplysningar - gjeld ikkje 2021

Båtskyss

Pendelbåtar mellom Holmen(sentrum) og Tjugum (startområde) kl. 09.00-17.30. Billettpris kr 30,-

Påmelding aktiv

Påmeldingsskjema på løpet sin nettstad http://esefjorden.no / (Tlf. 41602602)
Påmeldinga opnar 15. mars.
Du kan melde deg på heilt fram til kl.19.00 30. april.
Årsklasser kvinner/menn 12-14, 15-16, 17-18, 19-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
Etterpåmelding er mogeleg i startområdet fram til 1. mai kl. 13.30
Startnummer ved Tjugum kyrkje. Må hentast innan kl. 13.30 på løpsdagen.

Påmelding trim

Påmelding i Holmen eller ved Tjugum kyrkje (kl. 09.30-13.00)

Startpengar aktive

Vaksne kr 400,-
Unge til og med 22år kr 200,-
Etterpåmelding kontant eller Vipps.

Startpengar trim

Kr 200,-
Betaling ved påmelding i Holmen eller ved Tjugum kyrkje
Familie (far, mor, born under 18 år) kr 400,-
Betaling ved påmelding i Holmen eller ved Tjugum kyrkje
Kontant eller Vipps.

Start aktive

Kl. 14.15. ved Tjugum kyrkje.

Start trim

Kl. 09.30-13.00.

Garderobar

Idrettshallen på Kreklingen (skuleområdet)

Premiering alle

Alle som fullfører, utan omsyn til klasse, får medalje for 1. gongs deltaking.

Langtidspremiering

Premiering for 5., 10., 20., 30. og 40. gongs deltaking.

Vinnarar aktive

Klassevinnar: kr 500,-
Beste herre/kvinne: kr 1000,-
Ny løyperekord: kr 3000,-

Premiar skuleklassar

Premiering av skuleklassar med prosentvis høgast deltaking i barne- og ungdomsskulen.

Premiar på startnummer

Trekking av sykkel og gåvekort i målområdet.

Premieutdeling aktive

I målområdet etter løpet ca. kl. 15.30.