Nytt tema kvart år

Sidan 2001 er det laga årleg programhefte for Esefjorden Rundt. Heftet inneheld mellom anna velkomsthelsing ved ordføraren, informasjon om løypa, praktiske opplysningar og lokale aktørar som støttar løpet økonomisk. Kvart år har vi med artikkel med tema som knyter seg til Esefjorden, t.d. jordbruk, turisme, transport, stølsliv og stiar i fjella rundt Esefjorden. Vi har samla dei fleste av artiklane og teke med fleire bilete.
2004 Arboretet på Lunde - ei histore over 150 år 2005 Sprang det dinosaurar rundt Esefjorden før i tida ?2006 Løypestrengen frå utmarka 2007 Dampen som demokratiserte 2007 Turistskip i Balestrand og Esefjorden 2008 Esebotn - dyre og folkeliv i 1940 åra2008 Historier frå Botnafjella 2009 Esefjordvegen - frå gangsti til køyreveg2009 Esefjordvegen - vegen ut i den store verda2010 Gamle spor i dagens Balestrand2011 Esefjorden - stabbur og spiskammers 2012 Salsjordbruk og "Haggis"2013 Langs vegen - kunsthandverkarar, kunstmålarar og ei Ballerina 2014 Den vidunderlege krutlukta rundt Esefjorden 2015 Arboretet på Lunde - den ukjende perla ved Sognefjorden 2016 Opp til Gulleplestølen og der omkring2017 Keipenprosjektet 2018 Heimdalstrand2019 Esebotn - gamle fjell og nye grinder opnar seg 2020 Esefjorden og fjella omkring ønskjer deg velkomen…2021 Skredene på Bruhjell 2022 Historien om Rutebillaget Balestrand Auto L/L2023 Kosthaldskunstnaren