Det tradisjonelle Esefjorden-Rundt 2021 vart diverre avlyst grunna den uavklarte smittesituasjonen.

139 deltok


I perioden frå 1. mai til 31. mai 2021 var det mogeleg å gå alternative ruter i Balestrand og i tillegg få registret EFR-deltaking 2021.

I dette tidsrommet har 139 personar registrert deltaking i Esefjorden Rundt 2021.
Blant desse har vi trekt ut 12 uttrekkspremiar. Desse kan hentast på Balestrand rådhus (innbyggjartorget).

Dei heldige vinnarane er:

-Malik Bjørgum Saracevic

-Ranveig Sætre

-Almar Gåsland

-Bergitte Oma

-Kjellaug Øen Eriksen

-Monica Bondevik Dale

-Aud Inger Grønlien Hauge

-Selma Eriksen Vefring

-Siril Solberg Linde

-Per Áki Sigurdsson Kvikne

-Herman Fjærestad

-Olav Gåsland

Årspremiar for 1., 5., 10., 20., 30. og 40. gongs deltaking vert utdelt i samband med Esefjorden Rundt 2022.Takk til dei som tok turen !