Påmelding Esefjorden Rundt 2021

Det tradisjonelle Esefjorden-Rundt 2021 vart diverre avlyst grunna den uavklarte smittesituasjonen.

Trim 2021


I perioden frå 1. mai til 31. mai 2021 var det mogeleg å gå alternative ruter i Balestrand og i tillegg få registret EFR-deltaking 2021.

I perioeden har 139 personar registrert deltaking i Esefjorden Rundt 2021.


Årspremiar for 1., 5., 10., 20., 30. og 40. gongs deltaking vert utdelt i samband med Esefjorden Rundt 2022.Takk til dei som tok turen !