Takk for støtte

Balestrand Idrettslag takkar hovudsponsorar og lokale annonsørar som på ulike måtar støttar Esefjorden Rundt. Desse er viktige for at vi kvart år klarer å gjennomføre eit såpass stort arrangement.

På grunn av smittesituasjonen er Esefjorden Rundt 2021 avlyst og produksjonen av programbladet vart stoppa. Då vi hadde kome langt med planlegginga av programbladet, tek vi med lokale aktørar som var positive til å gi støtte til 2021-bladet:

Accountor Økonomi Sogn
Amfi Sogningen
Balestrand Sogelag
Balestrand Taxi
Balholm auto
Balhom AS
Ciderhuset
Coop prix Balestrand
Dragsvik Fjordhotell
Einarsen Eigedom Sogndal
Erling Fardal Sport
Erling Røysum as
Friberg kino
Frydenbø Bil Sogndal
Highsoft
Indre Sogn Bil
Intersport Sogndal
Joker Balestrand
KMI
Kunstbygda Balestrand
Kviknes Hotel
MENY-Sogndal
Midtnes Hotel
Nessemaskin
Nesseplast
Per A. Øren
Pgp
Røyrleggar Hellenes
Skjeldestad Kontorspar
Sogn tavle og datamontering AS
Sognekraft
Sogneprodukt
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sport'n Høyanger
Sygna VGS
Syrstrand Gartneri
Toyota Sogn AS
Veganeset camping
Vikja
Wood and Tiles
XL-Bygg Røyrvik bygg og beong
Ytre Sogn