Fire fjellturar

Fjella rundt Esefjorden har i mange år invitert både fastbuande og besøkande. Vi omtalar kort turane på norsk og engelsk til dei mest kjende fjelltoppane: Keipen , Tjuatoten, Vindreken og Raudmelen.

The mountains around the Esefjord have for many years invited both permanent residents and visitors. We briefly discribe the trips in Norwegian and English to the most famous mountain peaks: Keipen, Tjuatoten, Vindreken and Raudmelen.
Keipen RaudmelenTjuatotenVindreken