< Resultat

Profil: Birkeland, Ludvig

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 19
Personleg rekord: 32:13
Siste resultat: 45:55 (EFR 2009)
Klubbar: Førde IL

Løpsresultat

EFR 198736:25
EFR 198835:53
EFR 198932:13
EFR 199034:19
EFR 199133:49
EFR 199335:24
EFR 199436:50
EFR 199536:08
EFR 199736:51
EFR 199836:10
EFR 199936:15
EFR 200137:00
EFR 200237:39
EFR 200338:53
EFR 200440:10
EFR 200541:25
EFR 200843:44
EFR 200945:55
EFR 2010TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå