< Resultat

Profil: Haugen, Ragnhild

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 30:50
Siste resultat: 32:06 (EFR 1993)
Klubbar: Sogndal IL Sogn FIK

Løpsresultat

EFR 198733:12
EFR 198830:50
EFR 198932:44
EFR 199133:06
EFR 199332:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå