< Resultat

Profil: Eriksen, Tom Henrik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 35:59
Siste resultat: 35:59 (EFR 1994)
Klubbar: Kyrkjebø IL

Løpsresultat

EFR 199137:24
EFR 199240:43
EFR 199435:59


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå