< Resultat

Profil: Hetle, Hugo

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 34:54
Siste resultat: 37:45 (EFR 1993)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 198836:09
EFR 198935:47
EFR 199035:50
EFR 199135:03
EFR 199234:54
EFR 199337:45


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå