< Resultat

Profil: Fredriksen, Tor

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 34:43
Siste resultat: 40:22 (EFR 2009)
Klubbar: Lillehammer skiklubb

Løpsresultat

EFR 198837:01
EFR 198934:43
EFR 199036:42
EFR 200139:45
EFR 200741:34
EFR 200940:22


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå