< Resultat

Profil: Bjørgum, Terje

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 26:44
Siste resultat: 27:51 (EFR 1995)
Klubbar: Aurland IL

Løpsresultat

EFR 198830:19
EFR 198928:51
EFR 199028:17
EFR 199127:57
EFR 199227:05
EFR 199326:44
EFR 199427:00
EFR 199527:51


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå