< Resultat

Profil: Hjelmeset, Svein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 29:50
Siste resultat: 31:31 (EFR 1995)
Klubbar: Fjellhaug/Vereide IL

Løpsresultat

EFR 198830:05
EFR 198929:50
EFR 199130:38
EFR 199230:50
EFR 199531:31


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå