< Resultat

Profil: Moen, Edvin

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 33:02
Siste resultat: 33:02 (EFR 1997)
Klubbar: IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198933:30
EFR 199033:13
EFR 199633:39
EFR 199733:02


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå