< Resultat

Profil: Fardal, Eirik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 18
Personleg rekord: 34:06
Siste resultat: 34:06 (EFR 1993)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199140:32
EFR 199236:09
EFR 199334:06
EFR 2009TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå