< Resultat

Profil: Feten, Sigmund

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 35:51
Siste resultat: 39:33 (EFR 2001)
Klubbar: Vetlefjorden IL Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198235:51
EFR 200139:33


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå