< Resultat

Profil: Tjønneland, Elling

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 42:23
Siste resultat: 42:23 (EFR 1991)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 199142:23


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå