< Resultat

Profil: Årskaug, Sigurd

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 28
Personleg rekord: 43:18
Siste resultat: 43:18 (EFR 1992)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 199145:23
EFR 199243:18
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM
EFR 2022TRIM
EFR 2023TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå