< Resultat

Profil: Hoff, Øystein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 35:22
Siste resultat: 43:20 (EFR 2011)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 199135:25
EFR 199235:22
EFR 201045:43
EFR 201143:20
EFR 2014TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå