< Resultat

Profil: Vallestad, Terje Steinar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 37:13
Siste resultat: 52:35 (EFR 2015)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 199137:13
EFR 2008TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 201447:21
EFR 201552:35
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå