< Resultat

Profil: Langeland, Berit Helen

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 30:57
Siste resultat: 30:57 (EFR 2000)
Klubbar: Kaupanger IL BUL Osterøy IL

Løpsresultat

EFR 199136:36
EFR 199732:07
EFR 199931:24
EFR 200030:57


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå