< Resultat

Profil: Brekke, Olav Fjærestad

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 30:35
Siste resultat: 32:06 (EFR 1995)
Klubbar: Vik IL AKS-77

Løpsresultat

EFR 199131:03
EFR 199230:35
EFR 199331:47
EFR 199431:33
EFR 199532:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå