< Resultat

Profil: Isane, Aud Kari

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 18
Personleg rekord: 41:34
Siste resultat: 41:34 (EFR 1992)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199241:34
EFR 2009TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå