< Resultat

Profil: Hage, Jan Inge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 37:40
Siste resultat: 39:54 (EFR 1998)
Klubbar: Lærdal IL Viksdalen IL Il Bjørn

Løpsresultat

EFR 199239:37
EFR 199637:40
EFR 199743:16
EFR 199839:54


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå