< Resultat

Profil: Hoff, Sindre

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 28:01
Siste resultat: 28:01 (EFR 2005)
Klubbar: Gloppen Friidrettslag Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 200330:04
EFR 200429:15
EFR 200528:01
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå