< Resultat

Profil: Dale, Torbjørn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 37:45
Siste resultat: 42:00 (EFR 2005)
Klubbar: Lauparlaget HSF

Løpsresultat

EFR 199337:45
EFR 199437:46
EFR 199642:55
EFR 199741:12
EFR 199839:56
EFR 200042:59
EFR 200142:02
EFR 200342:25
EFR 200441:42
EFR 200542:00


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå