< Resultat

Profil: Rakstad, Odd Arve

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 17
Personleg rekord: 33:28
Siste resultat: 38:11 (EFR 2008)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 199335:03
EFR 199434:45
EFR 199533:28
EFR 199634:49
EFR 199733:52
EFR 200034:53
EFR 200135:35
EFR 200236:36
EFR 2007TRIM
EFR 200838:11
EFR 2009TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå