< Resultat

Profil: Vonen, Brynjulf

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 26:38
Siste resultat: 26:38 (EFR 1994)
Klubbar: Varegg

Løpsresultat

EFR 199326:38
EFR 199426:38


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå