< Resultat

Profil: Feten, Tore

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 23
Personleg rekord: 33:57
Siste resultat: 37:10 (EFR 2001)
Klubbar: Balestrand IL Vetlefjorden IL

Løpsresultat

EFR 199534:49
EFR 199633:57
EFR 199737:07
EFR 199936:33
EFR 200036:57
EFR 200137:10
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM
EFR 2021TRIM
EFR 2022TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå