< Resultat

Profil: Moe, Sverre Normann

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 13
Personleg rekord: 30:37
Siste resultat: 32:06 (EFR 1997)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 198830:42
EFR 198930:37
EFR 199031:12
EFR 199131:12
EFR 199230:38
EFR 199330:40
EFR 199431:50
EFR 199530:47
EFR 199631:59
EFR 199732:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå