< Resultat

Profil: Olsen, Even

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 28:31
Siste resultat: 31:27 (EFR 2002)
Klubbar: Teletrim, Førde Viddelaget Førde IL

Løpsresultat

EFR 199728:31
EFR 199830:06
EFR 200130:26
EFR 200231:27


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå