< Resultat

Profil: Hollevik, Anne Lise

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 30:04
Siste resultat: 32:08 (EFR 1989)
Klubbar: IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198531:52
EFR 198630:04
EFR 198730:24
EFR 198932:08


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå