< Resultat

Profil: Hovland, Kåre

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 15
Personleg rekord: 36:00
Siste resultat: 39:46 (EFR 1992)
Klubbar: Vadheim IL

Løpsresultat

EFR 198337:02
EFR 198436:00
EFR 198537:00
EFR 198636:07
EFR 198738:07
EFR 198838:09
EFR 198937:13
EFR 199039:05
EFR 199139:13
EFR 199239:46


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå