< Resultat

Profil: Almås, Liv Wenche

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 12
Personleg rekord: 43:53
Siste resultat: 45:23 (EFR 1993)
Klubbar: FYKIL

Løpsresultat

EFR 199243:53
EFR 199345:23
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå