< Resultat

Profil: Huseklepp, Bjarne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 26:13
Siste resultat: 26:13 (EFR 1986)
Klubbar: Fri Breim

Løpsresultat

EFR 197928:31
EFR 198326:44
EFR 198426:30
EFR 198527:12
EFR 198626:13


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå