< Resultat

Profil: Idsø, Johannes

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 30:30
Siste resultat: 38:09 (EFR 2009)
Klubbar: Høgskulen i SF Sogndal IL Sauradnkameratadn

Løpsresultat

EFR 198430:30
EFR 200036:25
EFR 200136:08
EFR 200637:26
EFR 200738:15
EFR 200837:48
EFR 200938:09


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå