< Resultat

Profil: Ringheim, Marta

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 15
Personleg rekord: 33:03
Siste resultat: 38:57 (EFR 1999)
Klubbar: Vossar FIL Vossar

Løpsresultat

EFR 198933:03
EFR 199034:07
EFR 199135:32
EFR 199235:12
EFR 199336:46
EFR 199538:28
EFR 199637:02
EFR 199938:57


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå