< Resultat

Profil: Heggenes, Svein-Erik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 15
Personleg rekord: 33:10
Siste resultat: 38:52 (EFR 1996)
Klubbar: Vossar

Løpsresultat

EFR 198433:10
EFR 198533:37
EFR 198633:23
EFR 198734:06
EFR 198836:26
EFR 198934:00
EFR 199035:53
EFR 199136:14
EFR 199236:11
EFR 199337:13
EFR 199537:55
EFR 199638:52


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå