< Resultat

Profil: Akselsen, Tom Ove

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 30:54
Siste resultat: 33:14 (EFR 2002)
Klubbar: Førde IL

Løpsresultat

EFR 200130:54
EFR 200233:14


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå