< Resultat

Profil: Brøndbo, Joachim

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 25:07
Siste resultat: 26:26 (EFR 2010)
Klubbar: Mosvik IL Steinkjer Fik

Løpsresultat

EFR 200127:34
EFR 200426:19
EFR 200626:25
EFR 200825:07
EFR 201026:26


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå