< Resultat

Profil: Fanebust, Bjarte

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 27:58
Siste resultat: 32:59 (EFR 2004)
Klubbar: AKS-77 Vik IL

Løpsresultat

EFR 200127:58
EFR 200329:45
EFR 200432:59


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå