< Resultat

Profil: Balevik, Anders I

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 35:05
Siste resultat: 35:23 (EFR 1986)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 197949:27
EFR 198336:16
EFR 198435:05
EFR 198538:15
EFR 198635:23


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå