< Resultat

Profil: Jorddal, Torborg

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 29:52
Siste resultat: 41:49 (EFR 2009)
Klubbar: Sogndal IL IL Gular Skjalg Lillehammer IF Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198335:19
EFR 198436:12
EFR 198534:56
EFR 198634:08
EFR 198832:43
EFR 198929:52
EFR 199033:33
EFR 199135:47
EFR 200941:49


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå