< Resultat

Profil: Brøndbo, Kristin

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 30:30
Siste resultat: 30:30 (EFR 2009)
Klubbar: Mosvik IL Steinkjer Fik

Løpsresultat

EFR 200434:00
EFR 200831:56
EFR 200930:30


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå