< Resultat

Profil: Kvamen, Helge Ottar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 32
Personleg rekord: 32:32
Siste resultat: 35:32 (EFR 1993)
Klubbar: Pil Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 198436:44
EFR 198632:32
EFR 198732:37
EFR 198932:57
EFR 199034:33
EFR 199134:23
EFR 199234:28
EFR 199335:32
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå