< Resultat

Profil: Kvåle, Kari Torhild

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 33:08
Siste resultat: 35:12 (EFR 2001)
Klubbar: Sogndal IL Vik IL

Løpsresultat

EFR 198135:26
EFR 198434:14
EFR 198535:31
EFR 199135:27
EFR 199333:42
EFR 199433:08
EFR 200135:12


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå