< Resultat

Profil: Ese, Annelin

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 13
Personleg rekord: 41:05
Siste resultat: 41:05 (EFR 2001)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 200042:55
EFR 200141:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå