< Resultat

Profil: Buhaug, Leif Erik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 31:55
Siste resultat: 49:12 (EFR 2019)
Klubbar: FYKIL IL Jotun

Løpsresultat

EFR 199332:47
EFR 199432:01
EFR 199532:13
EFR 199633:40
EFR 199731:55
EFR 201949:12


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå