< Resultat

Profil: Olsmo, Bente

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 32:39
Siste resultat: 32:39 (EFR 1984)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 198234:50
EFR 198334:39
EFR 198432:39


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå