< Resultat

Profil: Linde, Håkon

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 30:44
Siste resultat: 30:44 (EFR 1987)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 197938:32
EFR 198135:55
EFR 198235:56
EFR 198335:42
EFR 198730:44


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå