< Resultat

Profil: Bøtun, Dag Einar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 26:59
Siste resultat: 28:00 (EFR 2018)
Klubbar: IL Modig Oslo IL/IL Modig

Løpsresultat

EFR 200733:51
EFR 200831:00
EFR 200930:53
EFR 201029:53
EFR 201129:56
EFR 201427:56
EFR 201330:35
EFR 201527:35
EFR 201626:59
EFR 2017TRIM
EFR 201828:00


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå